Startsida | Kalender | Tidskrift | Böcker| Länkar

 

 

 

Planerade möten under 2017

Onsdagen den 15 mars hade vi årsmöte. Det planerade föredraget fick utgå på grund av sjukdom men vi fick en intressant inblick i arbetet som urmakarlärling under mitten av 1900-talet. De närvarande fick varsitt exemplar av Tid-Skrift nummer 9.

Onsdagen den 10 maj Hade vi vårt vårmöte. Förutom en god middag och trevlig samvaro såg vi en intressant film om arbetet med att tillverka en kopia av Harrisons ur H4 och fick en inblick i hur Harrison kunde konstruera ett ur som var tillräckligt precist för att kunna fastställa longituden till sjöss. I filmen såg vi även hur boetten till uret tillverkades och graverades.

Vårutflykten gick till Sturehov och Vällinge kapell den 21 maj. Tyvärr kunde vi inte gå upp till tornuret i Vällinge kapell. Däremot fick vi en intressant visning av Sturehovs slott och dess tornur. Tornuret stod still vid vårt besök men senare har medlemmar i föreningen hjälpt till att få igång uret.

På höstmötet den 13 september var det som vanligt medlemmarnas afton. Vi fick bland annat se ett ur tillverkat av Per Larsson, imponerande arbetsprover från urmakarutbildningen, ett pneumatiskt ur och lyssna på en mekanisk fågel i en blomkruka.

Onsdagen den 22 november blir det årets andra höstmöte. Vi får besök av en extern föredragshållare som berättar om en intressant renovering av stalluret vid Stjärnsunds slott. I stallet till Stjernsunds slott, nära Askersund, sitter ett fasadur från slutet av 1700-talet. Fastigheten förvaltas av Kungliga Vitterhetsakademien som ett sommarbesöksmål och renoveringen ingår som del i underhållet av fastigheten och dess inventarier.

*  *  *

Är du intresserad av klockor och skulle vilja bli medlem eller undrar du något? Kontakta oss gärna genom

admin@degauvis.se